BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER

Ett ekonomiskt alternativ

Det är kostsamt att byta ut hela fönster! Ingreppet kan påverka fasad samt invändig beklädnad och att återställa detta efter ett fönsterbyte kan kosta mycket tid, pengar och energi. Det är ofta onödigt att kosta på helt nya fönster när det inte är något fel på fönstret i sig. Byt bara ut glaset och få ett modernt fönster igen till en lägre kostnad!

Gör en intresseanmälan!

Läs mer i vår katalog om glasbyte

Fönstertyper, problematik och lösningar

TREGLAS (ISOLERGLAS)

 • PROBLEM: Glasen är immiga eller disiga och går ej att putsa rent
 • LÖSNING: Vi byter ut glasen mot nya moderna isolerglas

TVÅGLAS (ISOLERGLAS)

 • PROBLEM: Glasen är immiga eller disiga och går ej att putsa rent
 • LÖSNING: Vi byter ut glasen mot nya moderna isolerglas
 • PROBLEM: Det drar kallt vid fönsterna på vintern.
 • LÖSNING: Vi byter ut glasen mot nya moderna isolerglas med bättre isolering. Ofta går det att montera tjockare glas genom att göra glaslisterna tunnare.

TVÅGLAS (ISOLERGLAS) MED YTTERRUTA S.K 2+1 FÖNSTER

 • PROBLEM: Glasen är immiga eller disiga och går ej att putsa rent
 • LÖSNING: Vi byter ut tvåglasen mot nya tvåglas isolerglas
 • PROBLEM: Det drar kallt vid fönsterna på vintern.
 • LÖSNING 1: Vi byter ut tvåglasen mot ett nya moderna isolerglas med bättre isolering. Ofta går det att montera tjockare glas genom att göra glaslisterna tunnare.
 • LÖSNING 2: Vi tar bort fönsterbågarna och byter ut dem mot fasta moderna treglas (isolerruta) i den befintliga karmen. Detta ger:
  • Bättre isolering
  • Färre sidor att putsa
  • Större glasyta, då fönsterbågen försvinner

TRADITIONELLT FÖNSTER MED ENKELGLAS, S.K 1+1 FÖNSTER

 • PROBLEM: Det drar kallt vid fönsterna på vintern.
 • LÖSNING 1: Vi byter ut de inre glasen mot nya moderna energiglas med bättre isolering. Sänk U-värdet från 3.0 till 2.0
 • LÖSNING 2: Vi tar bort fönsterbågarna och byter ut dem mot fasta moderna treglas (isolerruta) i den befintliga karmen. Detta ger:
  • Bättre isolering. Sänk U-värdet från 3.0 till 1.0.
  • Färre sidor att putsa
  • Större glasyta, då fönsterbågen försvinner

DANEBY GLAS AB - 08-7580942 - info@danebyglas.se